Danh mục tin tức 1

Nước Hydrogen ion kiềm -

Nước Hydrogen ion kiềm - "Nước sống" cho một sức khỏe tốt

Cơ thể chúng ta có tới 70% là nước, điều này cho thấy vai trò và sự quan trọng của nước đối với cơ thể sống. Nước Hydrogen ion kiềm hay còn được gọi là "Nước sống" - Mở ra xu hướng sử dụng nước mới cho mọi người....Xem tiếp